Promotivni film za radionicu o kulturalnoj diplomaciji